Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/inc/inc_database.php on line 83

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/inc/inc_database.php on line 83
Historijat | MyPage | 9. maj
> Pocetna > Historijat
Škola je počela sa radom 14. oktobra 1895. godine pod nazivom "Narodna osnovna škola". U prvoj školskoj godini imala je 56 učenika. To je bila jedina škola od Bradine pa do Mostarskog raskršća. Naziv "Narodna osnovna škola" nosila je do 13. maja 1966. godine kada škola mijenja naziv u OŠ "9. maj". Do prije rata školu je u pohađalo između 520 i 570 učenika. Škola prekida rad početkom agresije 1992. godine i svoj rad nastavlja u junu 1993.godine . U ratnom periodu škola je radila po skraćenom nastavnom planu i programu. Osim u centralnom ubjektu u to vrijeme nastava se odvijala po podrumima i garažama u područnim školama na Oseniku, Lokvama, Ljubovčićima i Gracu. Danas nastavni proces obavlja se u dva objekta - centralnom u Pazariću i objektu područne škole u Lokvama. Škola raspolaže sa 8 učionica i 6 kabineta. Fiskulturna dvorana je površine je 210 m2. Dio inventara i učeničkog namještaja je vrlo star, najveći dio učioničkog namještaja je obnovljen. Karakteristično za školu je posebno izrađen raspored sati u kojem se međusmjena koristi za sve oblike slobodnih aktivnosti. Ukupan broj slobodnih aktivnosti je 31. Prema analizi koja je urađena 95% učenika uključeno je u neku od ovih slobodnih aktivnosti.
Mudre izreke

Prijatelje stvara sreća, a nesreća ih provjerava.

Tko ti priča o tuđim manama, drugima će pričati o tvojima.

Pametni ljudi dopuštaju svojoj djeci da ponekad i pogriješe.

Veseo čovjek je kao sunce; kud god ide osvjetljava.

Tko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je - izbjegavajte ga!

Tko ne zna, a zna da ne zna, dijete je - naučite ga!

Tko zna, a ne zna da zna, spava - probudite ga!

Tko zna i zna da zna, mudar je - slijedite ga!

Što pametnija glava, to lakše leđima.

Korisnik
Vozdra Gost
IP-Adresa: 54.163.209.109

Username
Password