Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/inc/inc_database.php on line 83

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/inc/inc_database.php on line 83
Vijeće učenika | MyPage | 9. maj
> Pocetna > Vijeće učenika

Vijeće učenika u školskoj 2013/2014. godini

Predsjednik Vijeća učenika školske 2013/2014.godine je Harun Čomor, učenik IX3 odjeljenja. I ove godine su članovi Vijeća učenika učestvovali u obilježavanju značajnih datuma naše škole kao što su Dan jabuke, Dan učitelja, Dan državnosti I nezavisnosti, Dan zdravlja. Učenici naše škole su sakupljali novac za pomoć bolesnom nastavniku iz Druge gimnazije. Uzeli smo  učešće I u akciji sakupljanja čepova da se kupe invalidska kolica. Trudimo se da se primjenjuje princip zdrave ishrane I da smanjimo unos čipsova I gaziranih pića. Razgovarali smo o uspjehu učenika naše škole, kako unaprijediti radne navike I postići dobre rezultate.

U dogovoru između direktora škole i predsjednika Vijeća učenika odigrani su turniri u malom fudbalu i postignuti su slijedeći rezultati:

 

 

Do novih zadataka  i tema srdačno vas pozdravljamo!

 

Pripremila Mediha Biber

Izvještaj o radu Vijeća učenika za prvo polugodište školske 2012/2013.

Vijeće učenika je počelo sa aktivnostima u septembru 2012.godine gdje su izabrani predstavnici ispred odjeljenja, a kao predsjednik Vijeća učenika izabran je Harun Čomor, učenik VIII3 odjeljenja.

Urađen je i usvojen Godišnji program rada za Vijeće učenika, i članovi Vijeća su upoznati sa planiranim aktivnostima u toku školske godine. U prvom  polugodištu učenici su učestvovali u humanitarnoj akciji-pružanje pomoći učenicima u stanju socijalne potrebe. Također su bili aktivni u obilježavanju značajnih datuma : Dana učitelja, Kurban bajram, Dan jabuke, gdje su ponijeli jabuku od kuće i simbolično doprinjeli obilježavanju ovod gatuma, što je i fotografisano.

Povodom dana Dječije nedjelje 1.10. 2012. godine sa pedagogicom Merimom Turajlić članovi Vijeća su realizovali radionicu na ovu temu.

Radionicu za članove Vijeća učenika od IV – IX realizovale su nastavnice Hajra Fejzić i Mediha Kabulović na temu ''  Slobodno vrijeme'', u sklopu projekta Sigurnost djece u virtuelnom okruženju.

U mjesecu novembru socijalna radnica Fejzić Lejla je održala sastanak sa članovima Vijeća učenika od VI – IX razreda povodom organizovanja i realizacije turnira u malom nogometu u Kahrimanima a kasnije u školi '' 9. maj'' Pazarić. Pobjednik turnira je odjeljenje VIII 3.

Članovi Vijeća učenika su u mjesecu novembru učestvovali u prikupljanju pomoći u svojim odjeljenjima za nastavnicu Almu Muratović iz OŠ na Ilidži.

20.novembra 2012.g. članovi Vijeća učenika od V-IX razreda su bili u organizovanoj posjeti kasarni u Kahrimanima, gdje su imali prilike da se upoznaju sa vojnom tehnikom i organizacijom vojničkog života.

21.novembra 2012.g. realizovana radionica o romskoj kulturi, gdje su bili prisutni članovi Vijeća učenika.

Jedan od zadataka članova Vijeća učenika jeste da sve informacije sa sastanaka uredno zabilježe i prenesu na časovima Odjeljenske zajednice. Kontinuirano razgovarati o zdravoj prehrani na časovima OZ.

Psihologinja Škole Arijana Osmanović Štukan je bila prisutna sa sastanku Vijeća učenika 14.12.2012. gdje je stavila akcenat na tri stvari: redanje pred školom, užina – ponijeti od kuće, uzeti prije početka nastave ili u školskoj kuhinji dok su vremenske neprilike napolju i ponašanje učenika pred učionicama. Zadatak je bio da se prati koliko se poštuju predloženi koraci, međutim u razgovoru sa učenicima i predstavnicima Vijeća učenika što se tiče užine, učenici su se izjasnili usmeno da nemaju vremena kupiti užinu prije početka nastave, jer im kasno dođe autobus pred školu i da radije vole kupiti na odmoru. Cilj ovog poteza bio je da učenici korisno iskoriste veliki odmor.

Predsjednik Vijeća učenika Harun Čomor je dao prijedlog da se za vrijeme velikog odmora pušta muzika preko razglasa, a zahtjev uputiti direktoru škole. Ima zainteresovanih za klizanje u februaru, a naknadne informacije dobićemo u februaru. Posjeta kinu je planirana u drugom polugodištu.

Motivirati učenike da se uključe u sakupljanje starog papira i u drugom polugodištu da se uključe u Klub za učenje za djecu koja nsiu uspješna iz nekih predmeta.

Nastaviti saradnju sa upravom škole u realizaciji planiranih aktivnosti.


Koordinator Vijeća učenika : Biber Mediha

Pazarić, 9.1.2013.

 

 

  Izvještaj o radu Vijeća učenika školske 2011/2012.

Vijeće učenika je formirano sredinom septembra 2011.godine. Članovi Vijeća učenika  izabrani su od II do VIII razreda. Sastajemo se dva puta mjesečno . Za predsjednika Vijeća učenika izabrana je Lejla Čomor učenica VIII 1 a zamjenik Čomor Harun učenik VII3 odjeljenja.

 

Učenici su upoznati sa planom i programom rada Vijeća učenika za školsku 2011/2012. godinu.

Članovima Vijeća učenika ponovno je skrenuta pažnja na važnost poštivanja Pravila škole, na značaj pravilne ishrane i vođenje računa o zdravoj ishrani, i da  na časovima OZ prenesu informacije sa sastanka.

Mudre izreke

Prijatelje stvara sreća, a nesreća ih provjerava.

Tko ti priča o tuđim manama, drugima će pričati o tvojima.

Pametni ljudi dopuštaju svojoj djeci da ponekad i pogriješe.

Veseo čovjek je kao sunce; kud god ide osvjetljava.

Tko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je - izbjegavajte ga!

Tko ne zna, a zna da ne zna, dijete je - naučite ga!

Tko zna, a ne zna da zna, spava - probudite ga!

Tko zna i zna da zna, mudar je - slijedite ga!

Što pametnija glava, to lakše leđima.

Korisnik
Vozdra Gost
IP-Adresa: 54.163.209.109

Username
Password