Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/inc/inc_database.php on line 83

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/inc/inc_database.php on line 83
Osoblje | MyPage | 9. maj
> Pocetna > Osoblje
Uprava škole 
Edin Kazazović Direktor
Arijana Osmanović-Štukan Psiholog
Emina Šehić Sekretar
Emir Karić Referent za plan i analizu
Lejla Fejzić Socijalni radnik
Osman Mujan Bibliotekar
 
 
Nastavnici razredne nastave
Snježana Kaleta  I1
Amela Kečević  I2
Azra Drina
 II1
Rejhana Mehmedić
 II2
Aida Čičko  III1
Adila Musić  III2
Zumra Halebić  IV1
Elvedina Kustura  IV2
Jasmina Hasanović  V2
Jelačić Muhamed  I i IV - Lokve
Zijada Jasika
 II i III - Lokve


Nastavnici predmetne nastave

 Mirheta Zelić

 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjževnost

 Nermina Čomor

 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjževnost

 Enesa Ćatić

 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjževnost

 Adnan Fejzić

 Engleski jezik

 Larisa Jahić

 Engleski jezik

 Aida Terzić-Škulj 

 Njemački jezik

 Aida Kovačević

 Matematika, Fizika

 Hajra Fejzić

 Matematika, Fizika

 Razija Kazazović

 Geografija, Društvo, Građansko obrazovanje,  D/K/R

 Mediha Biber

 Historija

 Emina Rahmanović

 Biologija, Hemija, Priroda

 Azra Jahić

 Hemija, Kultura življenja

 Suad Šarić

  Fizika

 Sanela Fatić

 Tehnička kultura, Osnove tehnike

 Mediha Kabulović

 Informatika, Osnove tehnike

 Sead Handžo

 Muzička kultura

 Mehdija Suljević

 Likovna kultura

 Aldin Ramić

 Tjelesni i zdravstveni odgoj

 Halima Ejubović

 Islamska vjeronauka


Pomoćno-tehničko osoblje
Nijaz Jasika Domar
Aziz Bužo Ekonom
Bracan Šarenac Ložač
Zijad Kazazović Čuvar
Midhat Odobašić Ložač
Tidža Fejzić Servirka
Esnafa Ejubović  Spremačica
Nihada Lihovac Spremačica
Amela Fehratović Spremačica
Zijada Bašić Spremačica
Nihada Odobašić Spremačica 
Mudre izreke

Prijatelje stvara sreća, a nesreća ih provjerava.

Tko ti priča o tuđim manama, drugima će pričati o tvojima.

Pametni ljudi dopuštaju svojoj djeci da ponekad i pogriješe.

Veseo čovjek je kao sunce; kud god ide osvjetljava.

Tko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je - izbjegavajte ga!

Tko ne zna, a zna da ne zna, dijete je - naučite ga!

Tko zna, a ne zna da zna, spava - probudite ga!

Tko zna i zna da zna, mudar je - slijedite ga!

Što pametnija glava, to lakše leđima.

Korisnik
Vozdra Gost
IP-Adresa: 54.196.72.162

Username
Password