Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/inc/inc_database.php on line 83

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/inc/inc_database.php on line 83
Projekti u našoj školi | MyPage | 9. maj
> Pocetna > Projekti u našoj školi

Razvoj ljudskih resursa

 

Posjetiocima ove naše web stranice dajemo na znanje još jednu informaciju. Riječ je o razvoju ljudskih resursa u ustanovi. Naša škola ima jasno profiliran i izgrađen pristup razvoju ljudskih resursa: „Kompetentan nastavnik = dobar nastavnik“.

Uobičajeni program stručnog usavršavanja (propisan odgovarajućim Pravilnikom i podržan kroz aktivnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, tj njihovog stručnog tijela - Prosvjetno pedagoškog zavoda) svake godine dopunjujemo obradom novih i aktuelnih tema i radionica za sve članove našeg Nastavničkog vijeća. Ovdje navodimo samo neke kojima smo nastojali unaprijediti profesionalne i stručne kompetencije nastavnika i stručnih saradnika realizovani uz finansijsku i stručnu pomoć trenera i edukatra iz nevladinih organizacija. U tom poslu su značajan doprinos dale članice stručnog tima škole Arijana Osmanović Štukan i Azra Jasika

1.    Oktobar 2008. god. – obuka za nastavnike i roditelje učenika naše škole na temu „Prevencija trgovine ljudskim bićima/ženama“ koju su realizirale članice nevladine organizacije „La Strada“ iz Mostara. Osvijestili smo još jedanput koliko nam je važna dobra interpersonalna komunikacija u porodici i školi kao segment prevencije svih nepoželjnih pojava u društvu, ali i nepoželjnih oblika ponašanja.

2.    Novembar 2008. god. – cjelodnevna edukacija nastavnika i stručnih saradnika na temu „Podrška djeci sa posebnim potrebama kroz IPP i indvidualizirani pristup“ za nastavnike predmetne nastave i učitelje koji nisu do sada prošli obuku oko izrade individualno prilagođenih programa. Realizatori: Vasilija Veljković, Arijana Osmanović Štukan i Azra Jasika, kao lokalni treneri DUGA-e uz finansijsku podršku EducAid-a. Uspjehu radionica su svoj doprinos dale: Almina Ćorović, Snježana Kaleta i Nataša ...................

3.   Januar 2009. god. – jednodnevna obuka radioničkog tipa za članove Nastavničkog vijeća na temu „Učionica bez nasilja“ koju je realizirala Arijana Osmanović Štukan, psihologinja škole. Aktivnost realizovana u okviru Akcionog plana škole u borbi protiv maloljetničke delinkvencije, sa namjerom da pomogne nastavnicima u izgradnji principa saradnje u učionici, pa samim tim i školi. Nakon ove obuke razrednici VII-4 i VIII-2 su zajedno sa psihologinjom radili radionice za učenike i tako razvijali njihove socijalne vještine za nenasilno rješavanje problema.  

4.   Oktobar 2009. god.- edukacija nastavnika na temu „Razvoj sposobnosti funkcionalne opservacije i didaktičkog individualnog planiranja“ urađena u tri grupe nastavnika i stručnih saradnika škole, zbog ograničenog broja računara u kabinetu informatike. Kroz obuku koju radi psihologinja naše škole, članovi tima se osposobljavaju da koriste jedan vrlo kvalitetan i primjenjiv instrument, koji su razvili stručnjaci iz  Italije (EducAid i Giovani Sappuci) i dali na korištenje našim obrazovnim vlastima i stručnjacima iz oblasti inkluzije. Rad na instrumentu i zadacima iz obuke traju tokom godine. Njegova vrijednost se ogleda u izradi funkcionalnog profila učenika (djeteta sa posebnim potrebama)  koji u prvi plan stavlja ono što dijete može uraditi ili naučiti samostalno ili uz pomoć nastavnika, vršnjaka ili roditelja unaprijediti (vještine i sposobnosti). 

Mudre izreke

Prijatelje stvara sreća, a nesreća ih provjerava.

Tko ti priča o tuđim manama, drugima će pričati o tvojima.

Pametni ljudi dopuštaju svojoj djeci da ponekad i pogriješe.

Veseo čovjek je kao sunce; kud god ide osvjetljava.

Tko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je - izbjegavajte ga!

Tko ne zna, a zna da ne zna, dijete je - naučite ga!

Tko zna, a ne zna da zna, spava - probudite ga!

Tko zna i zna da zna, mudar je - slijedite ga!

Što pametnija glava, to lakše leđima.

Korisnik
Vozdra Gost
IP-Adresa: 54.163.209.109

Username
Password