Udžbenici za školsku 2017-2018. godinu
21/06/2017 12:57 - admin
Spisak udžbenika koje će koristiti učenici JU Osnovne škole "9. maj" u  školskoj 2017/2018. godini možete pogledati

ovdje

Za fiziku u VII razredu će se koristiti udžbenik od Hasnije Muratović i Nade Gabele, izdavačka kuća Grafex Mostar.


 
http://www.os9majpa.edu.ba/news_321_Ud%9Ebenici-za-%9Akolsku-2017-2018--godinu.html